ВТОРО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ТИМОТЕЯ1

[1:1]  Павел, апостол Иисус Христов по воля Божия, за възвестяване обещания живот в Христа Иисуса,
[1:2]  до Тимотея, възлюбено чедо: благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Иисуса, Господа нашего.
[1:3]  Благодаря Богу, Комуто още от прародители служа с чиста съвест, задето непрестанно те споменувам в молитвите си денем и нощем,
[1:4]  като, при спомена за твоите сълзи, копнея да те видя, за да се изпълня с радост,
[1:5]  и като си спомням за твоята нелицемерна вяра, която по-рано я имаше у баба ти Лоида и майка ти Евника, а убеден съм, има я и в тебе.
[1:6]  Затова ти напомням да разпаляш Божия дар, който е в тебе чрез моето ръковъзлагане.
[1:7]  Защото Бог не ни е дал дух на боязливост, а дух на сила, любов и целомъдрие.
[1:8]  И тъй, не се срамувай от страданията на Господа нашего Иисуса Христа, нито от мене, Негов окованик, а стани участник в страданията за благовестието Христово по силата на Бога,
[1:9]  Който ни спаси и повика към свето звание, не заради нашите дела, а по Свое благоволение и благодат, дадена нам в Христа Иисуса преди вечни времена,
[1:10]  а открита сега с явяването на нашия Спасител Иисуса Христа, Който унищожи смъртта и извади наяве живот и нетление чрез благовестието,
[1:11]  за което съм поставен аз проповедник, апостол и учител на езичниците.
[1:12]  Затова и така страдам; ала не се срамувам, понеже зная в Кого съм повярвал и съм уверен, че Той е мощен да запази моя залог за оня ден.
[1:13]  Имай за образец здравите думи, които си чул от мене, с вяра и любов в Христа Иисуса.
[1:14]  Запази добрия залог чрез Духа Светаго, Който живее в нас.
[1:15]  Знаеш това, че ме изоставиха всички от Асия, между които и Фигел и Ермоген.
[1:16]  Господ да даде милост на дома на Онисифора, защото много пъти ме успокои и се не посрами от веригите ми,
[1:17]  но, като дойде в Рим, с голямо старание ме потърси и намери.
[1:18]  Нека Господ му даде да намери милост у Него в оня ден; а колко ми услужи той в Ефес, ти по-добре знаеш.

2

[2:1]  И тъй, чедо мое, усилвай се в благодатта, която ти е дадена от Христа Иисуса,
[2:2]  и каквото си чул от мене при много свидетели, предай го на верни човеци, които ще са способни и други да научат.
[2:3]  И тъй, принасяй страданията като добър воин Иисус Христов.
[2:4]  Никой воин се не заплита в житейски работи; и това прави, за да угоди на военачалника.
[2:5]  Ако пък някой се и състезава, той не бива увенчан, щом се не състезава по правилата.
[2:6]  Трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете.
[2:7]  Разбирай, какво говоря; Господ да ти даде да разбираш всичко.
[2:8]  Помни Господа Иисуса Христа от семето Давидово, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие,
[2:9]  заради което аз страдам дори до окови, като злодеец, но словото Божие не се вързва.
[2:10]  Поради това всичко търпя заради избраните, та и те да получат спасение в Христа Иисуса с вечна слава.
[2:11]  Верни са думите: ако с Него сме умрели, с Него ще и оживеем.
[2:12]  Ако търпим, с Него ще и царуваме; ако се отричаме, и Той ще се отрече от нас;
[2:13]  ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от Себе Си.
[2:14]  Това напомняй на всички, като ги заклеваш пред Господа, да не влизат в препирни, които никак не ползуват, а служат за гибел на слушателите.
[2:15]  Залягай да се представиш пред Бога достоен, безукорен работник, който вярно преподава словото на истината.
[2:16]  А скверните празнодумства отбягвай, защото ония, които ги изговарят, още повече ще напреднат в нечестие,
[2:17]  и словото им ще се разпространява като живеница. Такива са Именей и Филит,
[2:18]  които отстъпиха от истината, говорейки, че възкресението е вече станало, и разрушават вярата у някои.
[2:19]  Но Божията твърда основа стои непоколебимо, имайки тоя печат: "позна Господ Своите"; и: "да отстъпи от неправдата всеки, който произнася името Господне".
[2:20]  В голяма къща има не само златни и сребърни съдове, а и дървени и глинени; и едни са за почетна употреба, а други за долна.
[2:21]  И тъй, ако някой се очисти от тия, той ще бъде почетен съд, осветен, приспособен за употреба на Господаря и приготвен за всяко добро дело.
[2:22]  Отбягвай също и младежки похоти и стреми се към правда, вяра, любов и мир с ония, които призовават Господа от чисто сърце.
[2:23]  А глупави и невежествени разисквания отбягвай, като знаеш, че те пораждат крамоли;
[2:24]  а Господният раб не бива да влиза в крамоли, но да бъде към всички кротък, поучлив и търпелив;
[2:25]  с кротост да наставлява противниците, та дано Бог им даде покаяние, да познаят истината
[2:26]  и да се освободят от примката на дявола, който ги е живи уловил, за да изпълняват волята му.

3

[3:1]  И това знай, че в последните дни ще настанат усилни времена.
[3:2]  Защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни,
[3:3]  непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци,
[3:4]  предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци,
[3:5]  които наглед имат благочестие, но от силата му са се отрекли. И от такива се отвръщай!
[3:6]  Към тях принадлежат ония, които се примъкват в къщите и прелъстяват женуря, претоварени с грехове и обзети от различни похоти, -
[3:7]  женуря, които всякога се учат и никога не могат да стигнат до познание на истината.
[3:8]  И както Ианий и Иамврий се противиха на Моисея, така и тия се противят на истината, понеже са човеци с извратен ум, невежи във вярата.
[3:9]  Ала няма да успеят повече, защото безумието им ще се открие пред всички, както се откри безумието и на ония.
[3:10]  А ти си последвал моето учение, живот, намерение, вяра, моето великодушие, любов, търпение,
[3:11]  моите гонения и страдания, що ме сполетяха в Антиохия, Икония, Листра, каквито гонения претърпях; и от всичко ме избави Господ.
[3:12]  Па и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Иисуса, ще бъдат гонени.
[3:13]  А лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани.
[3:14]  Но ти пребъдвай в това, на което си научен и което ти е поверено, като знаеш, от кого си научен;
[3:15]  пък ти и от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Иисуса.
[3:16]  Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване в правдата,
[3:17]  за да бъде Божият човек съвършен и годен за всяко добро дело.

4

[4:1]  И тъй, заклевам те пред Бога и Господа нашего Иисуса Христа, Който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи царството Му:
[4:2]  проповядвай словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, запретявай, увещавай с голямо дълготърпение и поука.
[4:3]  Защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но, водени от своите похоти, ще си насъберат учители да им гъделичкат слуха;
[4:4]  те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат.
[4:5]  Но ти във всичко бодърствувай, скърби претърпи, дело на благовестник извърши, службата си добре изпълни.
[4:6]  Защото аз вече ставам жертва, и времето на моето отхождане настъпи.
[4:7]  С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих;
[4:8]  прочее, очаква ме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ, Праведният Съдия; и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване.
[4:9]  Побързай да дойдеш при мене скоро.
[4:10]  Защото Димас ме остави, понеже обикна сегашния свят, и отиде в Солун; Крискент - в Галатия, Тит - в Далмация. Само Лука е с мене.
[4:11]  Вземи Марка и го доведи със себе си, защото ми е нужен по службата.
[4:12]  Тихика изпроводих в Ефес.
[4:13]  Кога дойдеш, донеси фелона *, що оставих в Троада, у Карпа, и книгите, особено кожените.
[4:14]  Александър ковачът много зло ми стори. Да му върне Господ според делата му!
[4:15]  От него пази се и ти, понеже той се възпротиви твърде много на думите ни.
[4:16]  При първата моя защита никого нямаше при мене: всички ме оставиха. Дано им се не вмени за грях!
[4:17]  Но Господ застана пред мене и ме укрепи, та чрез мене да се утвърди благовестието, и да чуят всички езичници; и аз се избавих от устата на лъва.
[4:18]  Господ ще ме избави и от всяко лошо нещо и ще ме запази за Своето небесно царство. Нему слава вовеки веков. Амин.
[4:19]  Поздрави Прискила и Акила и Онисифоровия дом.
[4:20]  Ераст остана в Коринт. Трофима пък оставих болен в Милит.
[4:21]  Побързай да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пуд, Лин, Клавдия и всички братя.
[4:22]  Господ Иисус Христос да е с твоя дух. Благодатта да бъде с вас. Амин.

* Горна дълга, без ръкави дреха - наметало.