ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ФИЛИМОНА1

[1:1]  Павел, окованик Иисус Христов, и брат Тимотей, - до възлюбения Филимона, наш сътрудник,
[1:2]  и до Апфия, възлюбена сестра, и до Архипа, наш съратник, и до домашната ти църква:
[1:3]  благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.
[1:4]  Благодаря на моя Бог винаги, кога те споменувам в молитвите си,
[1:5]  понеже слушам за твоята любов и вяра, която имаш към Господа Иисуса и към всички светии,
[1:6]  и моля, щото общността на твоята вяра с нашата да се покаже на дело в познание на всяко у вас добро в Христа Иисуса.
[1:7]  Защото ние се много радваме и утешаваме поради твоята любов, брате, понеже чрез тебе се успокоиха сърцата на светиите.
[1:8]  Затова, макар че имам голямо в Христа дръзновение да ти заповядвам, каквото трябва,
[1:9]  все пак от любов към тебе, моля те аз, какъвто съм старец Павел, а сега и окованик Иисус Христов,
[1:10]  моля те за моето чедо Онисима, когото родих в оковите си:
[1:11]  той някога беше непотребен за тебе, а сега е потребен тебе и мене, и го пращам назад;
[1:12]  а ти го приеми като мое сърце.
[1:13]  Аз исках да го задържа при мене си, за да ми служи вместо тебе в оковите за благовестието;
[1:14]  ала без твое съгласие не исках нищо да извърша, за да бъде твоята добрина не като по принуждение, а доброволна.
[1:15]  Защото, може би, той заради това се отлъчи за малко време от тебе, за да го приемеш завинаги,
[1:16]  не вече като роб, а по-горе от роб, като брат възлюбен, твърде много за мене, а още повече за тебе - и по плът, и в Господа.
[1:17]  И тъй, ако ме имаш за съучастник, приеми го като мене.
[1:18]  Ако пък с нещо те е обидил, или ти е длъжен, мини това на моя сметка.
[1:19]  Аз, Павел, написах с ръката си: аз ще заплатя, за да ти не кажа, че ти и самичък цял си ми длъжен.
[1:20]  Да, брате, дано да получа от тебе в Господа, което прося: успокой сърцето ми в Господа.
[1:21]  Убеден в твоята послушност, писах ти, знаейки, че ще направиш и повече, отколкото казвам.
[1:22]  А с това заедно приготви ми подслон; защото се надявам, че с вашите молитви ще ви бъда подарен.
[1:23]  Поздравява те Епафрас, моят съпленник за Христа Иисуса, Марко, Аристарх, Димас, Лука - мои сътрудници.
[1:24]  Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вашия дух. Амин.