КНИГА НА ПРОРОК ОСИЯ1

[1:1]  Слово Господне, което биде към Осия, син Беериев, в дните на иудейските царе Озия, Иоатама, Ахаза, Езекия, и в дните на израилския цар Иеровоама, син Иоасов.
[1:2]  Начало на словото Господне към Осия. Рече Господ на Осия: "иди, вземи си жена блудница и деца от блудство; защото твърде много блудствува тая земя, след като отстъпи от Господа".
[1:3]  И отиде, та взе Гомер, дъщеря на Дивлаима; и тя зачена и му роди син.
[1:4]  И Господ му рече: "наречи му името Изреел, защото още малко ще се мине, и Аз ще отмъстя на дома Ииуев за кръвта, пролята в Изреел и ще прекратя царството на дома Израилев;
[1:5]  в оня ден ще съкруша лъка Израилев в долина Изреел".
[1:6]  И зачена пак и роди дъщеря, и Той му рече: "наречи й името Лорухама *, защото Аз няма вече да помилувам дома Израилев, та да им прощавам.
[1:7]  А дома Иудин ще помилувам и ще ги спася чрез техния Господ Бог, ще ги спася не с лък, нито с меч, нито с война, нито с коне и конници".
[1:8]  И, като откърми Непомилувана, тя зачена и роди син.
[1:9]  И рече Той: "наречи му името Лоами *, защото вие не сте Мой народ, и Аз няма да бъда ваш (Бог).
[1:10]  Но броят на синовете Израилеви ще бъде като морския пясък, който не може нито да се измери, нито да се изброи; и там, дето им говореха: вие сте не Мой народ, ще им казват: вие сте синове на Бога Живий.
[1:11]  И ще се съберат синовете Иудини и синовете Израилеви наедно и ще си поставят един главатар и ще излязат из земята на преселението, защото велик е денят на Изрееля!

* "Непомилувана".


* "Не Мой народ".


2

[2:1]  Казвайте на братята си: Мой народ, и на сестрите си: Помилувана.
[2:2]  Съдете се с майка си, съдете се; защото тя не е Моя жена, и Аз не съм й мъж; нека тя да махне блудството от лицето си и прелюбодейството от гърдите си,
[2:3]  та да не я съблека доголо и да я изложа, както в деня на рождението й, да я не направя пустиня, да я не обърна в суха земя и да я не уморя с жажда.
[2:4]  И децата й няма да помилувам, понеже те са деца от блудство.
[2:5]  Защото майка им блудствува, осрами се оная, която ги зачена, понеже казваше: ще тръгна подир любовниците си, които ми дават хляб и вода, вълна и лен, дървено масло и питиета.
[2:6]  Затова ето, Аз ще препреча пътя й с тръне и ще я заградя с ограда, и тя няма да намери пътеките си;
[2:7]  ще се впусне подир любовниците си, ала не ще ги догони; ще ги търси, ала няма да ги намери и ще рече: ще отида и ще се върна при първия си мъж; защото тогава ми беше по-добре, нежели сега.
[2:8]  А тя не знаеше, че Аз, Аз й давах хляб, вино и дървено масло и умножих й среброто и златото, от което направиха истукан на Ваала.
[2:9]  Затова ще взема назад хляба Си на времето му и виното Си на времето му и ще отнема вълната и лена Си, с която се покрива голотата й.
[2:10]  И сега ще открия срамотата й пред очите на любовниците й, и никой не ще я изтръгне от ръката Ми.
[2:11]  И ще прекъсна у нея всяка веселба, празниците й и новомесечията й, съботите й и всичките й тържества.
[2:12]  И ще опустоша лозите й и смоковниците й, за които тя казва: това ми са подаръци, с които ме надариха моите любовници; и Аз ще ги превърна на гори, и полските зверове ще ги изядат.
[2:13]  И ще я накажа за дните, прекарани в служене на Вааловци, когато тя им кадеше и, като се накичи с обеци и огърлици, ходеше подир любовниците си, а Мене забрави, казва Господ.
[2:14]  Поради това и Аз ще я отвлека, ще я доведа в пустиня и ще й говоря по сърце.
[2:15]  И ще й дам оттам лозята й и долина Ахор за преддверие на надежда; и там тя ще пее, както в дните на младините си и както в деня, когато излезе из Египетската земя.
[2:16]  И в оня ден, казва Господ, ти ще Ми викаш: мъжо мой, и няма вече да Ми викаш: Ваали *.
[2:17]  И ще премахна имената на Вааловци от устата й, и няма вече да се споменават имената им.
[2:18]  И ще сключа в онова време зарад тях съюз с полските зверове, с птиците небесни и с влечугите по земята; и лък, и меч, и война ще изтребя от оная земя, и ще им дам да живеят в безопасност.
[2:19]  И ще те сгодя за Себе Си вовеки, ще те сгодя за Себе Си в правда и съд, в благост и милосърдие;
[2:20]  ще те сгодя за Себе Си във вярност, и ти ще познаеш Господа.
[2:21]  И в оня ден Аз ще чуя, казва Господ, ще чуя небето, и то ще чуе земята,
[2:22]  и земята ще чуе хляба и виното и дървеното масло; а тия ще чуят Изреел.
[2:23]  И ще я посея за Себе Си на земята, и ще помилувам Непомилувана и ще кажа на не-Мой-народ: ти си Мой народ, а той ще рече: Ти си мой Бог!"

* Господарю мой.


3

[3:1]  И каза ми Господ: иди още и полюби жена, обичана от мъж, но прелюбодейница, също тъй, както Господ люби синовете Израилеви, а те се обръщат към други богове и обичат гроздените им питки.
[3:2]  И придобих си я за петнайсет сребърника, за хомер и полухомер ечемик;
[3:3]  и рекох й: "остани у мене много дни; не блудствувай и не бивай с други; също и аз ще бъда за тебе.
[3:4]  Защото дълго време синовете Израилеви ще останат без цар, без княз и без жертви, без жертвеник, без ефод и терафим.
[3:5]  След това ще се обърнат синовете Израилеви и ще потърсят Господа, своя Бог, и Давида, своя цар, и ще благоговеят пред Господа и пред благостта Му в последните дни".

4

[4:1]  Чуйте словото Господне, синове Израилеви; защото Господ има съд с жителите на тая земя, понеже няма нито истина, нито милосърдие, нито богопознание на земята.
[4:2]  Клетва и измама, убийство, кражба и прелюбодейство твърде много се разпространиха, и кръвнина върви след кръвнина.
[4:3]  Затова ще се разплаче тая земя, и ще изнемощеят всички, които живеят на нея, с полските зверове и небесните птици; дори и морските риби ще загинат.
[4:4]  Но никой да не спори, никой да не изобличава другиго; и твоят народ е като ония, които спорят със свещеника.
[4:5]  Ти ще паднеш денем; с тебе и пророкът ще падне нощем, и Аз ще погубя майка ти.
[4:6]  Изтребен ще бъде Моят народ, защото му знание не достига: понеже ти отхвърли знанието, и Аз ще те отхвърля от свещенодействие пред Мене; и понеже ти забрави закона на твоя Бог, и Аз ще забравя децата ти.
[4:7]  Колкото повече те се умножават, толкова повече грешат против Мене; славата им ще обърна в безславие.
[4:8]  Те се хранят от греховете на Моя народ, и към неговото беззаконие се стреми душата им.
[4:9]  И каквото стане с народа, това ще стане и със свещеника; ще го накажа според пътищата му и ще му въздам според делата му.
[4:10]  Ще ядат - и няма да се наситят; ще блудствуват - и няма да се размножат, защото престанаха да служат на Господа.
[4:11]  Блудство, вино и питиета завладяха сърцата им.
[4:12]  Моят народ пита дървото си, и неговият жезъл му дава отговор; защото духът на блудството ги е въвел в заблуда, и, блудствувайки, отстъпиха от своя Бог.
[4:13]  Повръх планини принасят жертви и по ридове кадят под дъб, топола и теревинт, защото им е хубава сянката; затова дъщерите ви блудствуват, и снахите ви прелюбодействуват.
[4:14]  Аз ще оставя да наказвам дъщерите ви, кога блудствуват, и снахите ви, кога прелюбодействуват, защото вие сами сте откъм блудниците и с любодейци принасяте жертви, а невежият народ гине.
[4:15]  Ако ти, Израилю, блудствуваш, поне Иуда да не грешеше; и не отивайте в Галгал и не възлизайте на Бет-Авен и не се кълнете: жив е Господ!
[4:16]  Защото като упорита телица упорствува Израил; затова Господ ще ги пасе ли сега като агнета на широко пасбище?
[4:17]  Привързал се към идолите Ефрем; остави го!
[4:18]  Отвратително е пиянството им, съвсем са се предали на блудство; князете им обичат, що е срамотно.
[4:19]  Ще ги обхване вятърът с крилата си, и ще се засрамят от жертвите си.

5

[5:1]  Чуйте това, свещеници, внимавайте, доме Израилев, и приклони ухо, доме царев; защото ще има съд за вас, понеже бяхте примка в Масифа и изопната мрежа на Тавор.
[5:2]  Дълбоко потънаха те в разпътство, но Аз ще накажа всички тях.
[5:3]  Ефрема Аз познавам, и Израил не е скрит от Мене; защото ти блудствуваш, Ефреме, и Израил се оскверни.
[5:4]  Делата им не ги оставят да се обърнат към своя Бог, защото духът на блудството е вътре в тях, и Господа те не познаха.
[5:5]  И гордостта на Израиля е унизена в очите им; и Израил и Ефрем ще паднат поради нечестието си; ще падне и Иуда с тях.
[5:6]  Със своите овци и с воловете си ще тръгнат да търсят Господа и няма да Го намерят: Той се оттегли от тях.
[5:7]  Те изневериха Господу, защото родиха чужди деца; сега новият месец ще ги погълне с имотите им.
[5:8]  Затръбете с рог в Гива, с тръба в Рама; провиквайте се в Бет-Авен: след тебе, Вениамине!
[5:9]  Ефрем ще стане пустиня в деня на наказанието; Аз възвестих това между колената Израилеви.
[5:10]  Вождовете Иудини станаха като ония, които преместят межди: ще излея като вода върху тях Моя гняв.
[5:11]  Угнетен е Ефрем, поразен е чрез съд, защото пожела да върви подир суетното.
[5:12]  И ще бъда като молец за Ефрема и като червей за дома Иудин.
[5:13]  И видя Ефрем болестта си, и Иуда - раната си; и тръгна Ефрем за Асур и прати при цар Иарева; но той не ще може да ви изцери, и няма да ви излекува от раната.
[5:14]  Защото Аз съм като лъв за Ефрема и като лъвче за дома Иудин; Аз, Аз ще разкъсам и ще замина; ще отнеса - и никой няма да спаси.
[5:15]  Ще тръгна, ще се върна в Моето място, докле те не се признаят за виновни и не потърсят лицето Ми.

6

[6:1]  В скръбта си те от ранно утро ще Ме търсят и ще казват: да идем и да се върнем при Господа! защото Той ни нарани - и Той ще ни изцели, порази - и ще превърже раните ни;
[6:2]  ще ни оживи в два дни, в третия ден ще ни издигне, и ние ще живеем пред лицето Му.
[6:3]  И тъй, нека познаем, нека се стремим да познаем Господа; като утринна зора е появата Му, и Той ще дойде при нас като дъжд; като късен дъжд ще напои земята.
[6:4]  Какво да ти сторя, Ефреме? Какво да ти сторя, Иудо? благочестието ви, е като утринна мъгла и като роса, която скоро изчезва.
[6:5]  Затова Аз ги поразявах чрез пророците и биех ги с думи на устата Си, и съдът Ми е като изгряваща светлина.
[6:6]  Защото Аз искам милост, а не жертва, и богопознание повече, нежели всесъжения.
[6:7]  И те, като Адама, нарушиха завета и там Ми изневериха.
[6:8]  Галаад е град на нечестивци, опръскан с кръв.
[6:9]  Както разбойници причакват човека, тъй сбирщина свещеници убиват по пътя за Сихем и вършат мръсотии.
[6:10]  В дома на Израиля Аз виждам ужасно нещо; там Ефрем блудствува, оскверни се Израил.
[6:11]  И за тебе, Иудо, е назначена жътва, когато върна от плен Моя народ.

7

[7:1]  Докато лекувах Израиля, откри се неправдата на Ефрема и злодейството на Самария; защото те лъжат; и крадец се вмъква, и разбойник граби по улици.
[7:2]  Не помислят те в сърце си, че Аз помня всичките им злодейства; сега ги обикалят делата им; те са пред лицето Ми.
[7:3]  Със злодейството си веселят царя и с лъжите си - князете.
[7:4]  Те всички горят от прелюбодейство, като пещ, опалена от хлебаря, който престава да я подклажда, щом замеси тестото, и то възкисне.
[7:5]  "Денят е на нашия цар!" казват князете, разпалени до болест от вино, а той протяга ръка към кощунците.
[7:6]  Защото с коварството си те правят сърцето си подобно на пещ; хлебарят им спи цяла нощ, а заран тя гори като пламтящ огън.
[7:7]  Те всички са разпалени като пещ и поглъщат съдиите си; всичките им царе падат, и никой от тях не вика към Мене.
[7:8]  Ефрем се смеси с народите, Ефрем стана като пита необърната.
[7:9]  Чуждите поглъщаха силата му - и той не забеляза; седина го покри, а той не знае.
[7:10]  И гордостта на Израиля е унизена в очите им - и при все това те се не обърнаха към Господа, своя Бог, и Го не потърсиха.
[7:11]  И Ефрем стана като глупав гълъб - без сърце: призовават египтяни, отиват в Асирия.
[7:12]  Кога отидат, Аз ще хвърля върху тях мрежата Си; като птици небесни ще ги сваля; ще ги накажа, както бе казано в тяхното събрание.
[7:13]  Горко им, задето отстъпиха от Мене; гибел тям, задето се отметнаха от Мене! Аз ги спасявах, а те говореха лъжа против Мене.
[7:14]  И не викаха към Мене от сърце, когато пискаха по леглата си; събират се зарад хляб и вино, а от Мене отстъпват.
[7:15]  Аз ги вразумявах и укрепях мишците им, а те замисляха зло против Мене.
[7:16]  Те се обръщаха, но не към Всевишния, станаха като неверен лък; ще паднат от меч князете им зарад дързостта на езика си; това ще бъде гавра над тях в земята Египетска.

8

[8:1]  Турни тръбата на уста си! Неприятелят като орел ще налети върху дома Господен, задето те нарушиха завета Ми и престъпиха закона Ми.
[8:2]  Към Мене ще викат: "Боже мой! ние Те познахме, ние сме Израил".
[8:3]  Отхвърли Израил доброто; враг ще го преследва.
[8:4]  Поставяха си сами царе, без Мене; туряха си князе, но без Мое знание; от среброто си и златото си направиха идоли: оттам е гибелта.
[8:5]  Остави те телецът ти, Самарийо! разпали се гневът Ми против тях; докога не ще могат се очисти?
[8:6]  Защото и той е дело на Израиля. Художник го е направил, и затова той не е бог; на късове ще стане самарийският телец!
[8:7]  Понеже те сееха вятър, буря ще пожънат; жито на корен той не ще има, зърното няма да даде брашно, ако пък и даде, чужди ще го погълнат.
[8:8]  Погълнат е Израил; сега те ще бъдат между народите като негоден съсъд.
[8:9]  Те отидоха при Асур като див осел, който се скита самотен; Ефрем придобиваше разположение към себе си чрез подаръци.
[8:10]  Ако и да пращаха дарове на народите, Аз скоро ще ги събера, и те ще почнат да страдат от времето на царя на князете;
[8:11]  защото Ефрем насъзида много жертвеници за грях, - за грях му и послужиха тия жертвеници.
[8:12]  Аз му написах важните Мои закони, но той ги счете за чужди.
[8:13]  В жертвените приноси към Мене те принасят месо и го ядат; Господу те са неугодни; сега Той ще си спомни тяхното нечестие и ще ги накаже за греховете им: те ще се върнат в Египет.
[8:14]  Забрави Израил Създателя си и съзида капища, и Иуда насъгради много укрепени градове; но Аз ще пратя огън върху градовете му - и той ще погълне дворците му.

9

[9:1]  Не се радвай, Израилю, до възторг, както другите народи, защото ти блудствуваш, след като отстъпи от твоя Бог: обичаш блудодейни дарове по всички гумна.
[9:2]  Гумно и лин няма да ги хранят, и надеждата на лозов сок ще ги излъже.
[9:3]  Няма да живеят те на земята Господня: Ефрем ще се върне в Египет, и в Асирия ще ядат нечисто.
[9:4]  Няма да правят възлияния Господу от вино, и неугодни ще Му бъдат жертвите им; те ще бъдат за тях като хляб за жалейка: всички, които го ядат, ще се осквернят, защото техният хляб е за душите им, а в дома Господен той няма да влезе.
[9:5]  Какво ще правите в деня на тържеството и в деня на празника Господен?
[9:6]  Защото ето, те ще си отидат поради опустошението; Египет ще ги събере, Мемфис ще ги погребе; сребърните им драгоценности коприва ще заглуши; бодил ще има в шатрите им.
[9:7]  Дойдоха дни на посещение, дойдоха дни за отплата. Нека узнае Израил, че глупав е предсказвачът, безумен е оня, който се издава за вдъхновен, поради многото ти беззакония и голямата враждебност!
[9:8]  Ефрем е страж до моя Бог; пророкът е мрежа на птицеловци по всичките му пътища; съблазън има в дома на неговия Бог.
[9:9]  Дълбоко паднаха те, развратиха се, както в дните на Гива; Той ще си спомни тяхното нечестие, ще ги накаже за греховете им.
[9:10]  Като грозде в пустиня Аз намерих Израиля; като пръв плод на смоковница, в първото й време, видях Аз бащите ви, но те отидоха при Ваал-Фегора и се предадоха на срамотии, и сами станаха мръсни като ония, които бяха обикнали.
[9:11]  От Ефремовци като птица ще отлети славата (на детородието): ни раждане, ни бременност, нито зачеване (ще има).
[9:12]  А макар и да са възпитали децата си, ще ги отнема; защото горко им, когато се отдръпна от тях!
[9:13]  Ефрем, както го видях Аз до Тир, е насаден на хубава местност; обаче Ефрем ще изведе децата си при убиец.
[9:14]  Дай им, Господи ... какво ще им дадеш? Дай им утроба, която да не ражда, и - сухи ненки.
[9:15]  Всичкото им зло е в Галгал: там ги Аз намразих за лошите им дела; ще ги изгоня от Моя дом, няма вече да ги обичам; всичките им князе са отстъпници.
[9:16]  Поразен е Ефрем; изсъхна коренът им - няма да принасят плод; ако пък и раждат, Аз ще умъртвя желания плод на утробата им.
[9:17]  Ще ги отхвърли моят Бог, защото те Го не послушаха, и ще бъдат скитници между народите.

10

[10:1]  Израил е клонеста лоза, умножава плода си; колкото повече той има плод, толкова повече умножава жертвениците; колкото по-добра е земята му, толкова повече те украсяват кумирите.
[10:2]  Раздели се сърцето им, затова и ще бъдат наказани: Той ще разруши техните жертвеници, ще разбие кумирите им.
[10:3]  Сега те казват: "нямаме цар, понеже се не побояхме от Господа! а царят, - какво ще ни стори той?"
[10:4]  Говорят празни думи, кълнат се лъжливо, сключват съюзи; затова ще се яви съд над тях, както отровна трева по браздите на нива.
[10:5]  За телеца на Бет-Авен ще затреперят жителите на Самария; ще се разплаче за него народът му, и жреците му, които се радваха за него, ще плачат за славата му, защото тя ще побегне от него.
[10:6]  И сам той ще бъде занесен в Асирия - в дар на цар Иарева; посрамен ще бъде Ефрем, и ще се посрами Израил от своя заговор.
[10:7]  Ще изчезне в Самария царят й - като пяна върху водна повърхност.
[10:8]  И ще бъдат изтребени оброчищата на Авен - грехът на Израиля; с тръни и бодили ще обраснат жертвениците им и ще кажат на планините: "покрийте ни", и на хълмовете: "паднете върху ни!"
[10:9]  Повече, отколкото в дните на Гива, си грешил, Израилю; там те устояха; войната в Гаваон против синовете на нечестието ги не постигна.
[10:10]  По Мое желание ще ги накажа; ще се съберат против тях народите, и те ще бъдат свързани за двойното им престъпление.
[10:11]  Ефрем е обучена телица, навикнала да вършее, и Аз Сам ще туря хомота на тлъстата му шия; Ефрема ще яздат, Иуда ще оре, Иаков ще брани'.
[10:12]  Сейте си в правда - и ще пожънете милост; разоравайте си целина, защото време е да потърсите Господа, та Той, кога дойде, да ви одъжди с правда.
[10:13]  Отгледвахте нечестие - жънете беззаконие, ядете плода на лъжата, защото ти се надяваше на своя път, на многото си ратници.
[10:14]  И ще се появи смут в твоя народ, и всички твои твърдини ще бъдат разрушени, както Салман разруши Бет-Арбел в деня на битката: майка биде убита с децата.
[10:15]  Ето какво ще ви стори Ветил заради крайното ви нечестие.

11

[11:1]  Призори ще загине царят Израилев! Когато Израил беше млад, Аз го обичах и от Египет извиках Сина Си.
[11:2]  Викаха ги, а те отбягваха от лицето им; принасяха жертва на Вааловци и кадяха на истукани.
[11:3]  Аз Сам учих Ефрема да ходи, носих го на ръцете Си, а те не съзнаваха, че ги лекувам.
[11:4]  Влечах ги с човешки връзки, с връзки на любов, Аз бях за тях като такъв, който сваля хомота от челюстите им, и кротко им храна подлагах.
[11:5]  Няма да се върне той в Египет; но Асур - той ще му бъде цар, защото те не поискаха да се обърнат към Мене.
[11:6]  И ще падне меч върху града му, ще унищожи неговите защитници и ще ги погълне за техните замисли.
[11:7]  Народът Ми упорствува в отцепването си от Мене, и макар да го призовават към възвишено, той се не издига единодушно.
[11:8]  Как ще постъпя с тебе, Ефреме? Как ще те предам, Израилю? Ще постъпя ли с тебе, както с Адама? Ще ти сторя ли, каквото и на Севоим? Превърна се в Мене сърцето Ми, разпали се всичката Ми жалост!
[11:9]  Няма да постъпя според яростта на гнева Си, няма да изтребя Ефрема, защото Аз съм Бог, а не човек; сред тебе е Светият; Аз няма да вляза в града.
[11:10]  Подир Господа те ще тръгнат. Като лъв Той ще издаде гласа Си, ще издаде гласа Си - и ще побързат към Него синовете от запад,
[11:11]  ще полетят от Египет като птици, и от земята Асирийска - като гълъби, и ще ги поселя в домовете им, казва Господ.
[11:12]  Окръжил Ме е Ефрем с лъжа, и домът Израилев - с лукавство; Иуда се държеше още о Бога и верен беше със светиите.

12

[12:1]  Ефрем пасе вятър и тича подир източния вятър, всеки ден умножава лъжа и разорение, сключват те съюз с Асур, и в Египет се отпраща дървено масло.
[12:2]  Но и с Иуда Господ има съд, - и Той ще споходи Иакова по пътищата му, и ще му въздаде по делата му.
[12:3]  Още в майчината си утроба той спъваше брата си, а като порасна, бори се с Бога.
[12:4]  Той се бори с Ангела - и надделя; плака и Го моли; във Ветил Той ни намери и там говори с нас.
[12:5]  А Господ е Бог Саваот; Иехова е името Му.
[12:6]  Обърни се и ти към твоя Бог; спазвай милост и съд и уповавай се всякога на твоя Бог.
[12:7]  Хананеец с неверни къпони в ръка обича да онеправдава;
[12:8]  и Ефрем казва: "обаче аз разбогатях; натрупах си имоти, макар че във всичките ми трудове няма да намерят нищо незаконно, което да бъде грях".
[12:9]  Пък Аз, Господ, Бог твой, от самата земя Египетска, пак ще те поселя в сенници, както в дните на празника.
[12:10]  Аз говорих към пророците и умножавах виденията и чрез пророците употребявах притчи.
[12:11]  Ако Галаад стана Авен, то и те станаха суетни, в Галгал колеха за жертва телци, и жертвениците им стояха като купища камъни по бразди на нива.
[12:12]  Избяга Иаков на нивите сирийски, и служи Израил за жена и за жена овци пази.
[12:13]  Чрез пророк изведе Господ Израиля из Египет и чрез пророк го Той пази.
[12:14]  Силно разсърди Ефрем Господа, и затова кръвта му Господ ще остави върху него и поруганието му ще обърне върху него.

13

[13:1]  Когато Ефрем говореше, всички трепереха. Той беше висок в Израиля; но провини се чрез Ваала - и загина.
[13:2]  И сега притуриха към греха: направиха си излени истукани от среброто си, според както разбираха, - изцяло работа на художници, - и казват на людете, които принасят жертва: "целувайте телци!"
[13:3]  Поради това те ще бъдат като утринна мъгла, като роса, която скоро изчезва, като мекина, отвявана от гумното, като дим от комин.
[13:4]  Но Аз съм Господ, Бог твой, от земята Египетска, - и ти не трябва да познаваш други бог, освен Мене, и няма спасител, освен Мене.
[13:5]  Аз те признах в пустинята, в жадната земя.
[13:6]  Имайки паша, те бяха сити; а когато се насищаха, възгордяваше се сърцето им, и поради това Ме забравяха.
[13:7]  И Аз ще бъда за тях като лъв, като лъвче ще причаквам на пътя.
[13:8]  Ще нападам върху тях като мечка, на която малките са ограбени; ще раздирам булото на сърцата им и ще ги изядам там като лъвица; полски зверове ще ги разкъсват.
[13:9]  Ти погуби себе си, Израилю, защото само в Мене е твоята опора!
[13:10]  Де е царят ти сега? Нека той те спаси във всички твои градове! Де са твоите съдии, за които казваше: "дай ни цар и началници"?
[13:11]  И Аз ти дадох цар в гнева Си и го отнех в негодуването Си.
[13:12]  Вързано е във възел беззаконието на Ефрема, запазен е грехът му.
[13:13]  Мъки родилни ще го постигнат; той е син неразумен, инак, не би стоял дълго в положението на раждащо се дете.
[13:14]  От властта на ада ще ги изкупя, от смърт ще ги избавя. Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата? разкаяние за това не ще имам.
[13:15]  Ако и да е плодовит Ефрем между братята, но ще дойде източен вятър, ще се дигне вятърът Господен от пустинята, и ще пресъхне кладенецът му, ще пресекне изворът му: той ще ограби съкровищницата с всички драгоценни съдове.

14

[14:1]  Опустошена ще бъде Самария, защото въстана срещу своя Бог: от меч ще паднат те, младенците им ще бъдат о камък разбити, и непразните им жени ще бъдат разсечени.
[14:2]  Обърни се, Израилю, към Господа, твоя Бог; защото ти падна поради нечестието си.
[14:3]  Вземете със себе си молитвени думи и се обърнете към Господа; речете Му: "отнеми всяко беззаконие и приеми ни за добро, и ние ще принесем жертва от устата си.
[14:4]  Асур няма вече да ни спасява; няма да се качваме на кон и няма вече да казваме към изделието на нашите ръце: о, богове наши; защото у Тебе има милосърдие към сираци".
[14:5]  Ще излекувам отмятането им, ще ги обикна по благоволение; защото гневът Ми се отвърна от тях.
[14:6]  Аз ще бъда роса за Израиля; той ще цъфне като крин, и ще разпусне корените си, както Ливан.
[14:7]  Ще се разширят клоните му, и хубостта му ще бъде като на маслина, и благоуханието от него като от ливан.
[14:8]  Ще се върнат ония, които седяха под сянката му, ще имат жито в изобилие - и ще цъфнат като лоза, ще бъдат славни като вино ливанско.
[14:9]  "Каква работа имам още с идолите?" ще рече Ефрем. - Аз ще го чуя и милостно ще погледна на него; Аз ще бъда като зелен кипарис: от Мене ще ти бъдат плодовете.
[14:10]  Кой е мъдър, за да разбере това? Кой е разумен, за да познае това? защото прави са пътищата Господни, и праведници ходят по тях, а беззаконниците ще паднат на тях.